Vad är YH-utbildning? - KYH

Vad är YH-utbildning?

Detta är YH-utbildning

Yrkeshögskolan är det snabbaste och effektivaste sättet som finns för dig som vill byta karriär. Vad du har för bakgrund, hur gammal du är eller vad du vill jobba med spelar ingen roll. På mindre än två år hjälper vi dig att starta en ny yrkeskarriär inom Samhällsbyggnad, Fastighet, Ekonomi eller IT.

På sätt och vis liknar Yrkeshögskolan högskolestudier. Men på de flesta sätt är det helt annorlunda. Det som är likt är att utbildningarna är kostnadsfria och ger rätt att söka studiestöd och att våra studenter är vuxna. Det som är olikt är att alla utbildningar med stor säkerhet leder till en ny karriär med bra utvecklingsmöjligheter, att de är framtagna på uppdrag av företag som vill anställa våra studenter, att du möter branschföretag under hela utbildningen, att du har minst 20 veckors LIA (praktik), att alla utbildningar är högst två år långa och att ingen utbildning innehåller en sekund onödig kunskap.

Och eftersom alla utbildningar leder rakt in i en ny karriär behöver du inte fundera över vilken utbildning som ger bäst möjligheter till ett nytt jobb – det är bara att välja den som känns mest spännande!

Våra studenter har det gemensamt att de vill skaffa sig ett mer meningsfullt, bättre betalt eller helt enkelt ett nytt jobb. De flesta är mellan 22 och 37 men många är yngre eller äldre. Mer än en tredjedel har gått en eller flera terminer på högskolan men bestämt sig för att välja en utbildning som passar dem bättre. Några kombinerar studierna med jobb eller barn. Men gemensamt för dem alla är att de vill göra något nytt.