KYH och näringslivet - KYH

KYH och näringslivet

Företagssamarbeten

Flera hundra studenter tar examen på KYH varje år. Drygt hälften har sin första anställning klar redan under studietiden och i stort sett alla har jobb inom 3-4 månader efter examen. Eftersom vårt uppdrag är att säkerställa att du som student får bästa möjliga förutsättningar att hitta ett bra jobb pratar vi med branschföretag som vill anställa studenter varje arbetsdag, året om.

Vi samarbetar med ”våra” branscher på flera sätt. Många av företagen har varit med och startat eller planerat utbildningarna så att de motsvarar vad en nyanställd ska kunna. Många medverkar i utbildningarnas ledningsgrupper och ansvarar för antagning och examination. Flera hundra företag tar emot studenter på LIA varje år. Av dem besöker vi de flesta och pratar om hur vi kan göra utbildningarna bättre. Andra företag håller kurser, lägger ut examensarbeten, ordnar studiebesök eller håller gästföreläsningar. Och ytterligare något hundratal medverkar på våra företagsdagar för att träffa och rekrytera studenter.