Att studera på KYH - KYH

Att studera på KYH

KYH Anywhere

Anywhere är vårt koncept för dig som vill utbilda dig och skaffa jobb utan att flytta till en storstadsregion. Det betyder att du som bor i någon av de elva städer där vi bedriver utbildning både kan studera och hitta jobb där du bor. Vi driver utbildningen tillsammans med kommunen och i samarbete med lokala företag. Anywhere-utbildningar finns inom både Bygg, Fastighet och Ekonomi.

Utbildningslokalerna ligger oftast i kommunens Vux- eller Yh-centrum. Du sitter i ett klassrum som vanligt tillsammans med flera av dina studiekolleger. Det som skiljer är att klasserna är uppdelad på flera städer och att läraren undervisar via videokonferens. Under lektionerna – i genomsnitt 15 timmar i veckan – kommunicerar du med både läraren och de andra studiegrupper via högtalare och mikrofon. Annars fungerar allt som vanligt. Det är alltså ingen distansutbildning.

Karriär- och nätverksprogrammet 

Rätt ämneskunskaper är förstås väldigt viktigt. Men ska man börja om som vuxen i en ny bransch räcker det inte alltid! För att hitta rätt och välja aktivt måste man också veta hur man ska använda kunskaperna. Och inte minst lära känna sin nya bransch och sina egna drivkrafter och veta vilka valmöjligheter och utmaningar som finns. Plus kanske ta chansen att stärka utbildningen ännu mer med en spetskurs.

En utbildning hos oss ska vara ett karriäravstamp, inte bara ett antal kurser. Därför arbetar vi med nedanstående moduler parallellt med kurser och kursprojekt. Vi kallar det Karriär- och nätverksprogrammet. 

Coachning och självledarskap

Tidigt under din utbildning vill vi tillsammans med dig identifiera de verktyg du behöver för att effektivt ta dig fram till ditt mål. Genom att förstå motivation såväl som egna drivkrafter skapar vi rätt förutsättningar att lyckas.

Individuella utbildningspaket

Alla som kommer till oss är unika på sitt sätt och har alla olika arbetslivserfarenhet. Vissa är mer lämpade som ledare medan andra vill utveckla sin kreativa sida. För att möta dessa olikheter så erbjuder vi vissa valbara utbildningsmoduler i din utbildning så du kan fortsätta bygga på din unika profil. 

Hälsa och välbefinnande

Om din livsbalans är rätt så vet vi att du kommer att prestera bättre. Vi försöker därför underlätta för dig under utbildningen så att du kan hitta rätt balans mellan studier och privatliv. Vi söker kontinuerligt efter lösningar som stimulerar fysisk såväl som psykisk återhämtning, ger utrymme för träning och annat som gör livspusslet lite enklare i vardagen.

Nätverkande och personliga relationer

Vi vet alla vikten av ett starkt nätverk när det väl är dags att söka anställning. Att bygga relationer redan under utbildningstiden är av yttersta vikt. Tillsammans med partners och branschnätverk skapar vi tillfällen att träffas, arbeta och utbyta erfarenheter så att du redan vid examen har ett eget nätverk att börja med.

Vad du behöver för dina studier

Här hittar du mer detaljer som är bra i förberedelse för dina studier. Hör av dig till antagningen om du vill ha mer detaljerad information. Hos KYH arbetar vi digitalt, vi erbjuder därför inte våra studenter möjligheter att använda skrivare för privat bruk. Vi har en digital lärplattform där våra studerande och undervisande konsulter kommunicerar med varandra.

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 4-8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Du kan inte använda dig av Mac-datorer eller Chromebooks.

Under utbildningen behöver du köpa egen kurslitteratur och onlinematerial. Räkna med 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som miniräknare (telefon får inte användas på tentor), pennor, anteckningsblock och liknande.

Vi hjälper dig såklart om du har särskilda behov och behöver stöd. Förbered dokumentation och intyg inför utbildningsstarten så att du får rätt stöd från början.