Kursledarna var engagerade vilket skapade en nära anknytning till arbetslivet - KYH

Månadens alumn

Lukas menar att kursledarna var engagerade vilket skapade en nära anknytning till arbetslivet

Lukas Lindstedt

Energispecialist byggnader, student år 2016-2018

Som utbildad energispecialist jobbar jag nu med...

En typisk arbetsdag för mig innefattar projektledning, kartläggning och marknadsföring samt beräkningar med programvaran IDA ICE. Energiberäkningar, inneklimatberäkningar och dagsljusberäkningar är en del av mitt arbete som energispecialist.

I rollen som energikonsult har jag kontakt med beställare, konsulter och entreprenörer vilket bidrar till en stor variation av uppdrag. Jag arbetar ofta i tidiga skeden under projektering men även i förvaltningsskedet med beräkningar och energieffektiviseringsprojekt. Jag arbetar även som miljöbyggnadssamordnare och handlägger ansökningar för Miljöbyggnad och Green Building.

Mitt allra bästa tips för att lyckas med studierna är att samarbeta med övriga kursdeltagare, utbildningen har ett högt tempo och det gäller att ta vara på tiden. Var förbered inför kommande moment och ställ mycket frågor till utbildningsledarna.

Lukas Lindstedt

Energispecialist byggnader

Min tid som student på KYH kan beskrivas som mycket lärorik och inspirerande. Kursledarna var engagerade vilket skapade en nära anknytning till arbetslivet. Jag uppskattar alla spännande studiebesök som vi gjorde under utbildningen. Jag fick även många nya vänner under tiden som studerande på KYH något som jag är mycket tacksam för i dag.

Inför yrkeslivet är det viktigt att hitta en roll som passar en själv och skapa ett kontaktnät. Mina tre bästa tips för att lyckas i arbetslivet är att vara lyhörd, engagerad och målmedveten. Det är viktigt att ta vara på de möjligheter som erbjuds.

Energibranschen har mycket att erbjuda, utvecklingen går i rasande takt och efterfrågan på energitjänster blir allt större. Energibranschen är en innovativ bransch med framtidsvisioner vilket jag tycker är det bästa med branschen.

-Lukas Lindstedt

 

Är du också intresserad av utbildningen energispecialist?Läs mer här!