Jag är tacksam över att vara i en bransch som expanderar - KYH

Månadens alumn

Veronika Eder

Energispecialist byggnader, student 2016-2018

Vad är din nuvarande yrkesroll?

Just nu jobbar jag som utbildningskonsult där jag undervisar på olika yrkeshögskolor inom olika ämnen. Exempelvis föreläser jag i: ventilation, värmesystem, tappvatten och byggnadsteknik som är kopplat till min utbildning. I mån av tid följer jag med medarbetarna ut på projekt för att bredda min kunskap, där jag sedan kan ta den nya erfarenheten med mig in i klassrummet.

Just nu består förmiddagen för det mesta av förberedelse eller undervisning, medan eftermiddagen ägnas åt undervisning. Vissa dagar undervisar jag både för- och eftermiddag. När tillfälle ges och det går att tajma så följer jag med på olika uppdrag. Detta är hur det ser ut just nu, men i takt med att jag utvecklas så kommer projekt- och uppdragsdelen att fylla mer än den gör idag.

Mina tre bästa tips inför studietiden är att behåll nyfikenheten, passa på att knyta nya kontakter och sätt relevanta mål.

Veronika Eder

Energispecialist byggnader

Min tid på KYH var sammanfattningsvis väldigt bra. Jag lärde känna goa människor och hamnade i en bra klass. När jag startade var jag överraskad över det snabba tempot i utbildningen och jag fick hitta ett sätt att förhålla mig till all information som gavs. Att jobba i case har varit väldigt lärorikt, inte bara för det som jag lärde om de olika ämnena i kurserna utan även att se sin roll i en grupp, sätta gemensamma mål och dela upp arbetsuppgifter.

Mina tips inför yrkeslivet är att fortsätt vara nyfiken, lär känna både dig själv och dina behov och se klasskamraterna som en resurs att använda efter utbildningen.
Genom att lära känna sig själv läggs förutsättningarna för att kunna kommunicera med arbetsgivaren om dels vad man vill göra, men också för var ens egna gränser går med allt vad detta innebär.

Dessutom underlättar det kanske att svara på frågor som: vill jag ha ett jobb där jag sitter på kontoret hela dagen, eller ska det vara varvat så att man också får komma ut? Vilka arbetstider passar mig? Möjligheten till att kunna jobba utomlands? Litet eller stort företag? Vilken typ av företag? Möjligheter till kompetensutveckling? Mängden resor i/med företaget? Gällande klasskamraterna så har jag idag kontakt med några från min klass och ringer dem ibland när jag har frågor.

Är du också intresserad av utbildningen energispecialist?Läs mer här!